Потребителски права

ПРАВО НА ОТКАЗ НА КЛИЕНТА И УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА/УСЛУГА

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стоки и/или услуги от Sodexo Pass в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на поръчка на услуга или от датата на получаване на поръчаните стоки.

Клиентът може да упражни това свое право чрез отправяне в посочения срок на писмено съобщение до Sodexo Pass по e-mail за отказ от сключения договор. В този случай клиентът е длъжен да изпрати или предаде стоките обратно на Sodexo Pass или на упълномощено от дружеството лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на Sodexo Pass за решението си да се откаже от договора. Клиентът дължи заплащане на преките разходи за връщането на стоките.

УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНИ СУМИ

Sodexo Pass има задължение да възстанови на съответния клиент в пълен размер всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да упражни правото си на отказ от сключения договор, с изключение на следните случаи. С приемането на настоящите общи условия клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, декларира за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Sodexo Pass предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото си на отказ. В случай че клиентът безпрепятствено използва услуги от пакет с брой посещения преди да упражни правото си на отказ от договора, стойността на използваните услуги се удържа от сумата, която Sodexo Pass възстановява на клиента. Когато пакетът (абонаментът) е за период от време, Sodexo Pass удържа от сумата, която възстановява на клиента, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на клиента на отказ от договора. Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Sodexo Pass има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента. Sodexo Pass няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Sodexo Pass.

В случаи на невъзможност за предоставяне на заявените от клиента стоки и/или услуги, Sodexo Pass уведомява клиента за това във възможно най-кратък срок, а в случай че клиентът не избере поръчката му да бъде променена, заплатената от клиента сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната трансакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

ВРЪЗКА С НАС

За въпроси и коментари можете да се свържете с нас по следните начини:

• гр. София, ж.к. „Младост – 4“, ул. „Бизнес парк София“, № 1, бл. 12, ет. 1

sportpass.svc.bg@sodexo.com

Subscribe to newsletter